RIPOTI YA AFYA YA KILA MWEZI

Click here to open the date picker
Basic ICP Information

UHAMASISHAJI WA AFYA KITUONI

Maelezo kwa kifupi kuhusi shughuli za uhamasishaji wa Afya kituoni.
Idadi ya waliofaidika
MADA KUU ILIYOFUNDISWA
WIKI
Mada kuu zilizofundishwa

HUDUMA ZA TIBA (MATIBABU)

a) Idadi ya Watoto/Vijana waliolazwa hospitali kwa mwezi huu ………….
Aina ya matibabu (mf.aina ya uupasuaji,tiba ya saratani n.k)
Maoni
Namba
ya Mtoto
Matokeo ya uchunguzi wa afya (Diagnosis)
Ngazi ya Rufaa
1. Huduma mahususi za tiba
2. Huduma za tiba za kawaida
3. Magonjwa matano yaliyoongoza kufuatana na idadi ya wagonjwa kituoni kwa mwezi husika
4. Ufupisho wa maradhi sugu(kama kuna mengine hayajaorodheshwa tafadhali yaandike )
1. Idadi ya watoto/vijana waliogundulika kuwa wana mimba kwa mwezi husika
2. Jumla ya Idadi ya watoto/vijana waliogundulika kuwa wana mimba (Mwezi husika na Miezi ya nyuma)
5. Mimba za ujanani kwa watoto walioandikishwa kituoni.
6. Vifo vya watoto kama vimetokea kituoni kwa mwezi husika

LISHE

a) Idadi ya Watoto/Vijana wenye Utapiamlo Uliokithiri
b) Idadi ya Watoto/Vijana wenye Utapiamlo wa kati
c) Idadi ya Watoto/Vijana wenye Uzito pungufu (Underweight)
d) Idadi ya Watoto/Vijana wenye Uzito uliozidi
e) Idadi ya Watoto/Vijana wenye Uzito uliozidi sana
Maelezo kwa kifupi kuhusu hali ya lishe kituoni

KIFUA KIKUU (TB)

a) Maambukizi mapya ya kifua kikuu (TB)
b) Maambukizi ya zamani ya kifua kikuu (TB)
c) Tiba zilizokamilika
Ufafanuzi /maelezo kwa kifupi kuhusu hali ya ugonjwa huu kituoni

CHANJO

• Idadi ya Walengwa wa CDSP waliopata chanjo za Expanded Program on Immunization (EPI) (EPI Vaccination)
• Idadi ya Walengwa wa CDSP waliopata chanjo zisizo za Expanded Program on Immunization (EPI) (Non-EPI Vaccination)
• Idadi ya Walengwa wa CDSP waliopata matone ya Vitamin A
• Idadi ya Walengwa wa CDSP waliopata Dawa za Minyoo

WATER, SANITATION & HYGIENE

a) Idadi ya matundu ya choo kituoni (Latrine stances)
b) Idadi ya bafu kituoni (Bathrooms)
c) Maji safi yanapatikana ndani ya eneo la kituo/kanisa
Water Sanitation and Hygiene

RIPOTI YA UKIMWI

1. Waliopima CD4 (CD4 count) kwa mwezi huu
2. Waliopewa Ushauri nasaha na ufuatiliaji kwa mwezi huu
3. Wagonjwa waliotembelewa nyumbani na mhudumu wa afya anayejitolea toka kituoni mwezi huu
4. Mafunzo ya huduma za nyumbani kwa waathirika (HBC) kwa mwezi huu
5. Mafunzo ya kuzuia maambukizi ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kwa mwezi huu
6. Waathirika (Infected) ambao/waliogundulika kuwa wajawazito
7. Waathirika (Infected) ambao wamejifungua Watoto (chini ya umri wa miezi 12 tu)
8. Waliopewa Msaada wa usafiri kwenda kliniki kwa mwezi huu
9. Walioripotiwa kutotumia vidonge vya kupunguza makali ya UKIMWI kikamilifu kwa mwezi huu
10. Madhara ya vidonge vya ARVs kwa wagonjwa yaliyoripotiwa kwa mwezi huu
11. Idadi ya wagojwa waliotibiwa magonjwa nyemelezi kwa mwezi huu.
Hakikisha unajaza kila sehemu katika kila jedwali kwa usahihi (HIV/AIDS)
Pregnant mothers in CSP/Survival Program
1-day old to 11 months-old Child beneficiaries
1 - 2 year olds
3 - 5 year olds
6 - 8 year olds
9 - 11 year olds
12 - 14 year olds
15 - 18 year olds
19 and above
Caregivers
Siblings
A. Taarifa za VVU na UKIMWI kwa MWEZI UNAORIPOTIWA TU
Pregnant mothers in CSP/Survival Program
1-day old to 11 months-old Child beneficiaries
1 - 2 year olds
3 - 5 year olds
6 - 8 year olds
9 - 11 year olds
12 - 14 year olds
15 - 18 year olds
19 and above
Caregivers
Siblings
B. Taarifa za Jumla za VVU na UKIMWI Kituoni

MAENDELEO YA WAELIMISHAJI RIKA (PEER EDUCATORS) NA HEALTH CLUBS KITUONI

Toa taarifa ya maendeleo ya shughuli za vijana waelimishaji rika na klabu za Afya kituoni kwa mwezi husika.
The LORD hear thee in the day of trouble; the name of the God of Jacob defend thee;
Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion;
Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice; Selah.
Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.